CZERWIEC                         

Oddział przedszkolny   20 X 10,- = 200,-

klasa   IA , IIA   - 13 X 5,- = 65,-

klasa  IB , IIB , VIII A  - 14 X 5,- = 70,-

klasa  III A , III B , IV , V , VIIIB , VII  - 11 X 5,- = 55,-

klasa  VI  10 X 5,- = 50,-

                                                         

na wpłaty czekamy od 1  do 10 KAŻDEGO MIESIĄCA

na indywidualny rachunek bankowy

za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki

PROSIMY O WPŁATĘ DOKŁADNEJ KWOTY.

Osoby dokonujące odpisów zgłaszają informację na maila: h.graban@sp40.edu.gdansk.pl

Zasady bezpiecznego spożywania posiłku

  1. Posiłki wydaje pracownik obsługi.
  2. Stoliki i krzesła po każdym posiłku są myte przez pracownika obsługi za pomocą ciepłej wody ze środkiem myjącym dopuszczonym do użytku w szkole, a następnie po wyschnięciu zdezynfekowane.
  3. Naczynia i sztućce zmywane są w zmywarce i wyparzane.
  4. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
  5. Procedura może ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.