PAŹDZIERNIK

 

Wysokość opłat 4,50  zł. za obiad 22 DNI 99 ZŁ
Dla oddziału przedszkolnego 8,50 zł. 22 DNI 187 ZŁ
 

na wpłaty czekamy od 01  do 10 każdego miesiąca

na indywidualny rachunek bankowy

za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki

PROSIMY O WPŁATĘ DOKŁADNEJ KWOTY.

Osoby dokonujące odpisów zgłaszają informację na maila: h.graban@sp40.edu.gdansk.pl

Zasady bezpiecznego spożywania posiłku

  1. Posiłki wydaje pracownik obsługi.
  2. Stoliki i krzesła po każdym posiłku są myte przez pracownika obsługi za pomocą ciepłej wody ze środkiem myjącym dopuszczonym do użytku w szkole, a następnie po wyschnięciu zdezynfekowane.
  3. Naczynia i sztućce zmywane są w zmywarce i wyparzane.
  4. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
  5. Procedura może ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.