PAŹDZIERNIK

Opłata za miesiąc PAŹDZIERNIK wynosi - 20dni x7,80 zł = 156 zł
ZA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 21 dni x7,80 zł = 163,80 zł

W celu zgłoszenia dziecka na obiad należy pobrać i uzupełnić dane w umowie (prosimy o wypełnienie umowy drukowanymi literami), oraz dostarczyć ją do szkoły w dwóch egzemplarzach.

na wpłaty czekamy od 1  do 10 KAŻDEGO MIESIĄCA

na indywidualny rachunek bankowy

za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki

PROSIMY O WPŁATĘ DOKŁADNEJ KWOTY.

Osoby dokonujące odpisów zgłaszają informację na maila: h.graban@sp40.edu.gdansk.pl

Zasady bezpiecznego spożywania posiłku

  1. Posiłki wydaje pracownik obsługi.
  2. Stoliki i krzesła po każdym posiłku są myte przez pracownika obsługi za pomocą ciepłej wody ze środkiem myjącym dopuszczonym do użytku w szkole, a następnie po wyschnięciu zdezynfekowane.
  3. Naczynia i sztućce zmywane są w zmywarce i wyparzane.
  4. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
  5. Procedura może ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.