"Uczennice kl. II, Tosia i Hania, otrzymały nagrody za aktywność czytelniczą w czasie nauki zdalnej. Dziewczynom gratulujemy i dziękujemy za piękne prace".

Klasa III B rozpoczęła czytanie głośne w klasie dla innych uczniów.

WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK : CZYTAJ DALEJ

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

  1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony na stronie internetowej szkoły.
  2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki.
  3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
  4. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie dwie osoby wypożyczająca lub oddająca książki.
  5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
  6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
    i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
  7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.