Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

  1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony na stronie internetowej szkoły.
  2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki.
  3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
  4. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie dwie osoby wypożyczająca lub oddająca książki.
  5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
  6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
    i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
  7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 Wrzesień - pierwsze wizyty w bibliotece, poznanie zasad korzystaniaz zasobów bibliotecznych

Październik - Dzień Głośnego Czytania

Listopad - Dzień Postaci z Bajek, Pasowanie klas pierwszych na czytelników, Dzień pluszowego misia - wystawa.

Styczeń - Dzień Kubusia Puchatka.

Luty - Supermoc czytania CZYTAJ WIĘCEJ

Marzec - Konkurs Pięknego Czytania

KL. 1

miejsce I      Julian IA
miejsce II     Lena IB
miejsce III    Michał IA
KL. 2
miejsce I      Zofia IIA
miejsce II     Alicja IIA
miejsce III    Marcelina IIB
KL. 3
miejsce I    Krzysztof
miejsce II   Lena
miejsce III  Zofia
Kwiecień - Dzień Książki i Praw Autorskich
Maj - wyzyty w bibliotece Gdańskiej