Gazetka MAGICZNE PIÓRO -

zredagowana przez nauczycieli i uczniów

Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdańsku

 


ADRES REDAKCJI:
Ul. Stroma 19, 80-012 Gdańsk
www. sp40.edu.gdansk.pl
www.facebook.com/SP40Gdansk
REDAKCJA
Uczniowie Szkoły Podstawowej
OPIEKUNOWIE GAZETKI
Marzena Łukaszewicz
Karolina Lidke
Tomasz Jaroński