Przewodnicząca Beata Cichosz

Skarbnik Jolanta Sekulska

Sekretarz Adam Heft

Członkowie - przewodniczący rad klasowych