Przewodnicząca Rady Rodziców -Justyna Kulaszewicz - Bojarska
Skarbnik Rady Rodziców - Katarzyna Kozaryna
Sekretarz Rady Rodziców - Anastasiia Podobuieva

Członkowie - przewodniczący rad klasowych