Dobrowolna składka na RR w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 60 zł. za rodzinę. Płatne do 13.11.2020r. na rachunek bankowy RR:
42 8309 0000 0084 2831 3000 0010
W miarę możliwości jako Rada Rodziców wspieramy ciekawe i jednocześnie potrzebne inicjatywy na terenie Szkoły. Ograniczają nas niestety często fundusze. Jeśli zechcą Państwo wesprzeć nasze inicjatywy, będziemy ogromnie zobowiązani.
         Szanowny darczyńco za każdą wpłatę w imieniu naszych dzieci uczęszczających SP nr 40  w Gdańsku, z góry dziękujemy.
Z wyrazami szacunku Rada Rodziców