W roku szkolnym 2023/2024 dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 60 zł dla rodziców mających jedno dziecko w szkole, 80 zł dla rodziny z dwojgiem lub więcej dzieci w szkole..
Prosimy o wpłatę na rachunek bankowy RR:
42 8309 0000 0084 2831 3000 0010
Jako Rada Rodziców wspieramy ciekawe i jednocześnie potrzebne inicjatywy na terenie Szkoły. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo wesprzeć nas w tych działaniach. Zebrane fundusze w całości trafiają z powrotem do naszych dzieci w postaci nagród, dofinansowań do wydarzeń, wyjazdów, warsztatów, akcji. Informacje o działalności dostępne są na stronie szkoły oraz u przewodniczących oddziałów klasowych.
Jeśli zechcą Państwo wesprzeć nasze inicjatywy, będziemy ogromnie zobowiązani.
         Za każdą wpłatę w imieniu naszych dzieci uczęszczających SP nr 40  w Gdańsku, bardzo dziękujemy.
Z wyrazami szacunku Rada Rodziców
 
 
e-mail:       radasp40@wp.pl