W roku szkolnym 2022/2023 dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 60 zł na  rodzinę (bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do Szkoły)
Prosimy o wpłatę na rachunek bankowy RR:
42 8309 0000 0084 2831 3000 0010
Jako Rada Rodziców wspieramy ciekawe i jednocześnie potrzebne inicjatywy na terenie Szkoły. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo wesprzeć nas w tych działaniach. Zebrane fundusze w całości trafiają z powrotem do naszych dzieci w postaci nagród, dofinansowań do wydarzeń, wyjazdów, warsztatów, akcji. Informacje o działalności dostępne są na stronie szkoły oraz u przewodniczących oddziałów klasowych.
Jeśli zechcą Państwo wesprzeć nasze inicjatywy, będziemy ogromnie zobowiązani.
         Za każdą wpłatę w imieniu naszych dzieci uczęszczających SP nr 40  w Gdańsku, bardzo dziękujemy.
Z wyrazami szacunku Rada Rodziców
 
 
W dniach 14-15 listopada w szkole pojawią się Panie Fotograf, które będą robić sesje klasowe, indywidualne i koleżeńskie dla każdej z klas. W załączeniu przedstawiamy wstępne informacje dotyczące możliwości i kosztów. Zdjęcia będzie można wraz z dziećmi wybrać online, uiścić opłatę a odbiór gotowych zdjęć będzie w szkole. Dodatkowe informacje w wiadomości przekazanej przez dziennik.
Przewodnicząca Justyna Kulaszewicz - Bojarska