SPOTKANIA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

godzina 17.00

7 września 2022 klasy:  IA, IIA, IIB, VI, VIIIA, VIII B

8 września 2022 klasy: IB, IIIB, IIIA, IV, V, VII,