W roku szkolnym 2023/2024 dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 60 zł dla rodziców mających jedno dziecko w szkole, 80 zł dla rodziny z dwojgiem lub więcej dzieci w szkole.

Prosimy o wpłatę na rachunek bankowy RR:       42 8309 0000 0084 28313000 0010

Jako Rada Rodziców wspieramy ciekawe i jednocześnie potrzebne inicjatywy na terenie szkoły.Mamy nadzieję, że zechcą Państwo wesprzeć nas w tych działaniach. Zebrane pieniądze w całości trafiają z powrotem do naszych dzieci w postaci nagród, dofinansowań do wydarzeń, wyjazdów, akcji itp. Informacje o działalności dostępne sa na stronie szkoły oraz u przewodniczących oddziałów klasowych.

Będziemy ogromnie zobowiązani za wsparcie i dziękujemy w imieniu dzieci.

Z wyrazami szacunku Rada Rodziców