ŚWIETLICOWE SPRAWY - Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. Leonida Teligi

Informujemy, że świetlica szkolna posiada swój numer telefonu

724 374 202.

Bezpośredni kontakt z wychowawcami jest możliwy dzięki wsparciu Rady Rodziców SP40. 

powrót do góry