TEL : 58 309 06 16

Adres e-mail   sekretariat@SP40.edu.gdansk.pl

Adres skrzynki ePUAP    /SP40Gdansk/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych
Pani Eliza Łuczkiewicz
kontakt: iodsp40@wp.pl