Przewodnicząca- pani Justyna Kulaszewicz-Bojarska

Skarbnik - pan Mariusz Zelgert

Sekretarz- pani Katarzyna Kozaryna

Członkowie - przewodniczący rad klasowych