WYCIECZKI 2023-2024

  • Mistrzostwa Europy Młodych Profesjonalistów EuroSkills Gdańsk 2023 kl VIII
  • Święto Ziemniaka w Osicach kl IIB kl IIIB Oddział Przedszkolny
  • Wrocław Klasy Vi, VII, VIII
  • Bliziny klasy IIIa, IIIb
  • Euroweek w Międzygórzu kl V, VI, VII, VIII