PEDAGOG - Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. Leonida Teligi

BEZPŁATNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

TEL: 800 080 222

  PSYCHOLOG mgr Małgorzata Szulkowska

poniedziałek - 9:00 - 13:30

wtorek 8:30 - 12:30

Sroda 8:30 - 13:30

PEDAGOG-TERAPEUTA mgr Elżbieta Dajek
poniedziałek 9.30-14:00 - 17:00
wtorek 7:30 - 13:00
środa 9:00 - 11:00
czwartek 9:00 - 13:00
piątek 10:00 - 14:00

umieszczone z youtoube.pl

NADUŻYWANIE INTERNETU z youtoube.pl:

Rozmowa z Ewa Dziemidowicz (Fundacaja Dajemy Dzieciom Siłę) oraz Andrzejem Rylskim (Państwowy Instytut Badawczy NASK) o problemie nadużywania internetu i wszechobecności internetu w życiu codziennym dzieci. Prowadzi: Krystian Hanke (PR Trójka).

Materiał zrealizowany w ramach działań Polskiego Centrum Programu Safer Internet współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Więcej informacji na: www.saferinternet.pl

powrót do góry