• Zakupienie biretów i toreb dla pierwszaków
  • Nagrody dla uczniów za konkurs talentów
  • DOFINANSOWANIE DO WYJAZDÓW I WYCIECZEK DLA KLAS