W październiku włączyliśmy się w akcję pomocy dla Zambii. Loteria fantowa którą zorganizowała pani Ania Wolender-Bartczak miała ogromne powodzenie. Wszystkie środki finansowe przekazaliśmy na pomoc najbiedniejszym.