Przewodnicząca  - Irena Blumel kl VII B

z-ca -Tymon Orzoł kl VI

sekretarz - Adam Rawa kl V