Uczniowie klas czwartych wykonali zielniki, ukazujące bogactwo i różnorodność roślin wokół nas. Doskonalili umiejętność rozpoznawania gatunków pospolitych roślin zielnych, krzewów i drzew liściastych.