We wrześniu przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu eTwinning SPACER DLA ZDROWIA – MOJA DROGA MÓJ CEL, który powstał w celu zadbania o szeroko rozumiany dobrostan uczniów w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szk. 2021/2022. Projekt opierał się o kształtowanie postaw zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie, rozsądne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Wspólnie z uczniami i nauczycielami z 22 szkół z całej Polski angażowaliśmy się w różne zadania projektowe, w efekcie których powstały m.in.: filmy, ebooki, prezentacje, książka kucharska, escape room. Projekt został wyróżniony Krajową Odznaką Jakości. Film "Jesteśmy aktywni fizycznie ", Zasady bezpiecznego korzystania z internetu, Jak radzić sobie ze stresem, książka kucharska, Escape room
Podsumowanie projektu