💚💚EKO – SZKOŁA” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

W ramach projektu, realizowaliśmy zadania projektowe w 10 obowiązkowych zakresach tematycznych:

Czysta i dostępna woda;

Zdrowe i czyste powietrze;

Przeciwdziałanie zmianom klimatu;

Odnawialne źródła energii;

Ekologiczny transport i podróże;

Zielona przestrzeń wokół;

Ochrona bioróżnorodności;

Zdrowa i ekologiczna żywność;

Odpowiedzialna konsumpcja;

Gospodarowanie odpadami.