Klasy pierwsze zapoznały się z zasadami poruszania się po drogach. Obejrzały qwiz ze SpongeBobem i przygotowały makietę ulicy do wspólnej zabawy i nauki. W kolejnych dniach będą rozbudowywać i dokładać kolejne elementy ulicy. Uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, poznali telefony alarmowe, malowali prace plastyczne o bezpieczeństwie.