1 PRZEWODNICZĄCA Agnieszka Prątnicka
2 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ Daria Kołosowska
3 SKARBNIK Mariusz Zelgert
4 SEKRETARZ Agnieszka Kraskowska