Szkoła Podstawowa Nr 40 im. "Kpt. Leonida Teligii"
Stroma 19
80-012 Gdańsk

Telefon: 58 309 06 16
Email: sekretariat@sp40.edu.gdansk.pl
Strona WWW: http://sp40.edu.gdansk.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdańsku jest

p. Eliza Łuczkiewicz-Sztuka,

kontakt: iod@rodo-edu.pl

Adres skrzynki e PUAP        /SP40Gdansk/SkrytkaESP